The Ice Queen

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Piccolo Media   THƯƠNG HIỆU
Ud & Se   Chủ Thương Hiệu
DSB   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Người nổi tiếng, Biên tập, Con người, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh