Tuborg Roskilde Festival

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Tuborg Marketing   THƯƠNG HIỆU
Tuborg   Nhiếp Ảnh Gia
Michael Langhoff

  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh