Vietcombank New Day

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Dentsu Alpha   THƯƠNG HIỆU
Vietcombank   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Vẽ minh họa
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Ngân hàng & Tài chính, 3D – CGI, Chỉnh sửa hình ảnh  
 

Các Dự Án Liên Quan