VTV6 Identity

THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhiếp Ảnh Gia
Guy Gonyea
  DỊCH VỤ
Hoạt hình
Bộ nhận dạng thương hiệu
Đồ họa chuyển động
 
THỂ LOẠI
Chuyển động, In ấn, 3D – CGI, Thiết kế đồ họa, Đồ họa chuyển động