Women Deliver

THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhiếp Ảnh Gia
Stine Heilmann
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Chăm sóc sức khỏe, Con người, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh  
Miêu tả

Xem thêm những tác phẩm của Stine Heilmann hợp tác cùng Women Deliver, thể hiện tầm quan trọng của sự bình đẳng và việc các doanh nghiệp tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.