X Short Film Trailer

THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhiếp Ảnh Gia
Andrew Grant-Christensen
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng hậu kỳ
 
THỂ LOẠI
Nghệ thuật & Âm nhạc, Chuyển động, Đồ họa chuyển động  
Miêu tả

Written & Directed by Jesper Skoubølling