Hệ thống quản lý thương hiệu

Tại The Color Club, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp khách hàng những công cụ để phát huy sự gắn bó giữa không gian làm việc và nhân viên, đồng thời giúp tạo ra hình ảnh thương hiệu và duy trì nhận diện của họ trên phạm vi toàn cầu. Quy trình làm việc của chúng tôi (Hệ thống quản lý thương hiệu) không những cho phép bạn chia sẻ thông tin, mà còn giúp cho doanh nghiệp xích lại gần nhau để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trong bối cảnh khi mà danh tiếng nhiều năm gầy dựng có thể bị giảm sút trong tích tắc. Chỉ trong vài tuần, hệ thống BMS có thể hoàn toàn được tuỳ chỉnh nhằm phù hợp với quy trình làm việc và nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Đây là một giải pháp giúp các nhân viên ở nhiều trụ sở khác nhau cùng tham gia và gắn kết. Nó giúp khách hàng chia sẻ nguồn tài nguyên doanh nghiệp và quản lý sự nhất quán thương hiệu.

Quản lý tài sản

Mọi người luôn có thể cùng truy cập dữ liệu. Chúng tôi xây dựng những giải pháp để khách hàng có thể tự phát triển thêm chức năng và xây dựng các hệ thống con qua vài cái nhấp chuột. Chúng tôi cam kết rằng bạn sẽ có được một hệ thống trực tuyến hợp tác hiệu quả bằng việc kết nối với vô số những bộ phận khác nhau. Khách hàng, đại lý, công ty con, nhà cung cấp, thương hiệu, nguyên vật liệu, hình ảnh, video,… đều có thể trở thành một phần của hệ thống và hỗ trợ cách bạn làm việc. Quyền kết nối bảo đảm việc kiểm soát kết nối cho khách hàng bên ngoài và các nhà cung cấp. Hệ thống của chúng tôi cung cấp hệ thống quản lý thương hiệu và hệ thống quản lý tài nguyên kỹ thuật số (DAM) và tất cả đều được xây dựng 100% trên nền tảng web.

Quản lý bán lẻ

Hệ thống phân việc trên nền tảng web

Hệ thống bán lẻ của chúng tôi là một công cụ để chuyển giao việc lên kế hoạch và hoàn thành những danh sách bán lẻ, khi tương tác với bộ phận mua và bộ phận tiếp thị. Những chức năng hiện có như: hệ thống phân việc, AdBuilders, hệ thống quản lý tài nguyên kỹ thuật số (DAM), hệ thống quản lý doanh số, hệ thống quản lý nguồn hàng, những công cụ PR, phát triển kế hoạch truyền thông, vv..vv. Hệ thống phân phối công việc cho phép việc trao đổi dữ liệu với hệ thống ERP và cơ sở dữ liệu hình ảnh.

Want to know more? Sign up now!

filter reset filter