Sức Khỏe Và An Toàn Lao Động

Tại The Color Club, sự an toàn và an sinh xã hội của nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng niềm vui và sức khoẻ tốt sẽ làm nên một nhân viên hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi luôn đảm bảo rằng các nhân viên được huấn luyện và hướng dẫn đầy đủ về những vấn đề liên quan đến việc vận hành kinh doanh và cả những vấn đề nổi trội mà xã hội Việt Nam đang đối mặt hiện nay.

Những dự án Sức Khoẻ và An Toàn mà chúng tôi đã thực hiện cho đến hôm nay bao gồm:

Thực tập phòng cháy chữa cháy: tất cả nhân viên được trang bị những kỹ năng cần thiết để xử lý và thoát thân khi đám cháy bùng phát trong văn phòng.

Ý thức về HIV: chúng tôi đã mời những chuyên gia về đại dịch AIDS từ uỷ ban phòng chống đến để giáo dục nhân viên về tình trạng này. Nó đang là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng toàn Đông Nam Á.

Kỹ năng sơ cứu: chuẩn bị cho nhân viên những kỹ năng xử lý và kiến thức y tế căn bản để đối phó với các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra tại nơi làm việc.