Tiệc Sinh Nhật Lần Thứ 5 Của TCC

Năm 2013 đánh dấu lần kỷ niệm thứ 5 ngày thành lập văn phòng TCC tại Viêt Nam. Để đánh dấu chặng đường này, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc mang tên “Hành trình 2008-2013” để chúc mừng những trải nghiệm quý báu mà cả công ty đã gặt hái được. Những cộng sự đã và đang làm việc tại TCC đều được mời tham dự bữa tiệc này.