Tại Sao Tính Bền Vững Lại Quan Trọng?

Tại sao tính bền vững lại quan trọng?

Nói một cách đơn giản, tương lai toàn cầu của chúng ta phụ thuộc vào nó.

Khí hậu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội toàn cầu. Việc không gây hại cho môi trường hoặc làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ý thức về cách in và cách sử dụng giấy của chúng ta là một bước quan trọng hướng tới một thế giới bền vững. Theo Hiệp Hội Quản lý Rừng (Forest Stewardship Council – FSC), nạn phá rừng là nguyên nhân thứ hai gây ô nhiễm cacbon, gây ra 20% tổng lượng khí thải từ nhà kính. Cách tốt nhất để ngăn chặn nạn phá rừng là ngừng sử dụng các sản phẩm từ rừng. Tuy nhiên, vì điều này không khả thi trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta chỉ có thể cố gắng từ những hoạt động thực tiễn hỗ trợ cho môi trường bền vững nhất. Khi nói đến in ấn, có nhiều điều cần được quan tâm. Điều quan trọng nhất là chọn đúng máy, sử dụng đúng mực và giấy để quản lý chất thải một cách thích hợp.

“Hãy suy nghĩ rộng và hành động cụ thể.” Nó bắt đầu bởi chính bạn! Chúng tôi đã thu thập một số phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đưa ra các lựa chọn mang tính bền vững nhất trong vấn đề in ấn sắp tới.

Vui lòng đăng ký dưới đây để nhận bản hướng dẫn PDF về cách in ấn mang tính bền vững miễn phí.